January 21st, 2013

purim

За кого голосовать? Мнение эксперта

ב"ה, שבט תשע"ג

פניה אישית מאת משה פייגלין

ברים וחברות יקרים,

לאחר מאבקי 'זו ארצנו', הבנו שההתכחשות לארץ ישראל היא למעשה התכחשות לזהות ולייעוד שלנו כיהודים. הגענו אז למסקנה, ששינוי אמיתי יכול להתרחש רק מתוך מנהיגות ישראלית הפועלת מתוך תודעה אמונית. המכשיר הפוליטי היחיד המאפשר לאנשי המחנה הלאומי להשתלב ולחתור להנהגת ישראל הוא הליכוד. לכן חברנו למפלגת השלטון, כשאחת המטרות היסודיות שלנו היא להסיר את המחיצות בין הציבור הלאומי לציבור הדתי.

מאז ובמשך 13 שנים, אנו מוציאים אט אט את הציבור ה'סרוג' מגדרות המגזר ומשלבים אותו במפלגת השלטון. כשהצטרפנו לליכוד, שום כיפה סרוגה לא נראתה ברשימתו לכנסת. ואילו לכנסות האחרונות כבר בחרו הליכודניקים רשימה ובה ח"כים רבים בוגרי הציונות הדתית ועוד רבים שגילו נאמנות ללא סייג לארץ ישראל ולנושא הלאומי.

אכן, עוד ארוכה הדרך ורצופה מכשולים. לצד ההישגים הרבים של ממשלת נתניהו בניהול ענייני המדינה ולצד התמיכה הנפלאה שתמך הליכוד בהתיישבות בשנים האחרונות - וכל ראשי ההתיישבות מעידים על כך – ישנן גם טענות רבות, חלקן מוצדקות. רכבת אוסלו עודנה דוהרת ובלב מוסיף ומקנן חשש מתוכניות מדיניות הרות אסון.

אולם הסיבה העמוקה והיסודית שצריכה לגרום לנו להצביע ליכוד אינה נמצאת כלל במרחב הכדאיות הטקטית. בסופו של דבר להצבעה בבחירות הקרובות תהיה השפעה מעטה מאוד על סדר היום הלאומי. כל עוד לא הגשמנו את המטרה בשלמותה והנהגת המדינה עדיין אינה הנהגה הפועלת מתוך תודעה אמונית, סדר היום ימשיך ויוכתב על ידי השמאל. כפי שהבנו מלכתחילה – שינוי אסטרטגי יבוא רק מעמדת ההנהגה הלאומית. אנו מצביעים ליכוד כי לשם (!) אנו מכוונים.

הליכוד אינו עוד מפלגה, הליכוד הוא זירה – זירת ההנהגה הלאומית. בהצבעתכם לכנסת אתם מחליטים האם להתייצב בזירה הזו או לפרוש ממנה!

בכנסת הבאה, מקומי לכאורה מובטח. אך השאלה היא האם מקומכם מובטח בהמשך קידום החזון? הצבעה לליכוד בבחירות אלו היא הרבה יותר מחיזוק הכוחות האמוניים והאידיאולוגיים בליכוד, היא אמירה ברורה לעצמנו שאנו מסוגלים להנהיג, שאנו מסוגלים להתמודד על המגרש של מפלגת השלטון ולא רק לייצר לעצמנו אשליות במסגרת מפלגות מגזריות. כשאנחנו מצביעים לליכוד במסגרת האלטרנטיבה האמונית, אנחנו מחזקים את החיבור שלנו למפלגת השלטון ומצטרפים לצעד האסטרטגי היחיד שיכול ליצור מנהיגות אמונית למדינה ולמנוע את גלגול "אוסלו" לדור הבא.

יש המשלים עצמם, כאילו יוכלו להרוויח את כל העולמות. הרי הליכוד ינצח ממילא, אז מדוע לא לחזק אותו מימין ברשימה שכולה "בצלמנו וכדמותנו"...

מדובר במשאלת לב, בפיתוי מגזרי שדבר אין לו עם המציאות. מפלגה שכזו - בלי קשר למספר המנדטים בו תזכה – תישאר תמיד 'גלגל רזרבי'. ברגעי הכרעה אסטרטגיים – ניתן יהיה תמיד להחליפה במפלגות המרכז והשמאל.

בתחילה הייתה זו התוכנית המדינית של המפד"ל החדשה – תוכנית שמשמעותה המעשית אימוץ רעיון שתי המדינות – ומה לנו כי נלין על נתניהו?

בהמשך הייתה זו ההתקפלות המהירה והקריאה לציית ללא סייג לכל פקודת גירוש יהודים,

ואילו עכשיו - עוד לפני הבחירות, נותנת המפד"ל החדשה הכשר שבשתיקה להצבת רעיון שתי המדינות בקווי היסוד של הממשלה ובלבד שיישמר לה חופש הצבעה...

כשאינך מתיימר באמת להנהיג – לשנות את המציאות - אתה משלם כל מחיר כדי לחסות בצילה של ההנהגה הקיימת.

לעומת זאת – מתוך הליכוד, מתוך החתירה האמיתית להנהגה ולשינוי אמיתי, הוכחנו כי בשאלות היסוד ניתן לעמוד על עקרונותינו. כך, מתוך הליכוד, אנו גם יוצרים תודעה ושיח חדשים בחברה הישראלית, גם משלבים ח"כים נאמנים ברשימה וגם ברור לכל כי נהיה שם – בהתמודדות הבאה על ההנהגה.

במקום חלוקת הארץ, העלנו ללא מורא לדיון ציבורי את תוכנית עידוד ההגירה והוכחנו את היתכנותה. תוכנית עידוד ההגירה משתלבת היטב בחוקת הליכוד הקוראת להחלת הריבונות בכל שטחי ארץ ישראל שבידנו והיא התשובה היחידה לרעיון חלוקת הארץ.

דבקנו בחובה להאזין לצו המצפון – לקול הא-לוהים הקורא לאדם מתוך קירות ליבו, להאזין לתורת ישראל.

ונפעל בכל כוחנו נגד הצבת רעיון שתי המדינות בקווי היסוד של הממשלה.

לא תמיד נצליח, כוחות גדולים וחזקים יוסיפו וייאבקו בנו – זו הרי טיבה של מלחמה בזירה האמיתית. אבל בסוף אנחנו ננצח. ננצח כי אנחנו צודקים, ננצח כי אנחנו על המגרש הנכון – ומי שקורא נכון את המציאות, מבין היטב, שבעצם -  אנחנו מנצחים כל הזמן!

ומה אתכם?

חברי, אני קורא לכם בבחירות הקרובות להביט בסיפוק על מה שכבר הצלחנו לקדם ולעשות. הרי גם המתחרים על קולכם מדברים עמכם בשפה שאנו יצרנו – (אלא שהם עושים בדיוק את ההיפך...).

אני קורא לכם להצטרף אלינו - ובשמחה רבה להצביע מח"ל מתוך ידיעה ברורה שרק כך אתם מתייצבים על זירת ההנהגה ובונים לילדיכם מדינה יהודית עם מנהיגות שמאמינה בחזון שלכם.

לתקן עולם במלכת ש-די,

משה פייגלין

Orange
  • bisyaka

Вопрос к знатокам иврита по поводу истории Акедат Ицхак

Прошу прощения, что отвлекаю от предвыборной темы, но мне кажется, что все уже давно определились с выбором, и остается только дождаться завтрашнего дня. Удачи!

В истории Акедат Ицхак, когда Авраам и Ицхак поднимаются на гору Мория, сын задаёт отцу вопрос: "веайе hасе леола?" - "а где ягненок для жертвы всесожжения?" (Берешит, 22:7). Слово "се" означает "молодой ягнёнок, не достигший годовалого возраста", по-английски переводится "lamb". Когда же Авраам приносит в жертву барана вместо Ицхака, то животное названо другим словом "аиль", что в переводе на английский означает "ram", т.е. взрослый баран.
Так ли это на иврите? Т.е. всегда ли "аиль" - это взрослый баран? И какого возраста барана положено приносить во всесожжение?

Вопрос, кстати, касается и главы Бо, где упоминается слово "се" в связи с выкупом первенца осла. Кстати, на практике только ли у ослов выкупаются первенцы? А что с первенцами других животных? Заметьте, что в качестве пасхальной жертвы четко сказано, что можно брать как ягнят, так и козлят.
Orange
  • bisyaka

О Луне из сна Йосефа

Интересный комментарий мне дала маленькая девятилетняя девочка, когда я ей пересказывал сон Йосефа о Солнце, Луне и одиннадцати звездах. "Почему Яков ассоциировал мать Йосефа с Луной?" - спросила она. И сама ответила: "Потому что Рахель умерла. Ведь Солнце ассоциируется с жизнью, а Луна с ночью, т.е. со смертью". Мне это не приходило в голову!