August 22nd, 2015

default

(no subject)

"Гаарец" о кризисе американских modern orthodox:

הקהילה העשירה והמשפיעה ביהדות ארצות הברית נמצאת במשבר עמוק
מבט אל מחוץ לביצה הישראלית יגלה שהסדקים ביהדות האורתודוקסית הם תופעה עולמית. 
הזרם היהודי העשיר והחזק פוליטית של אמריקה - "האורתודוקסיה המודרנית" - נקרע יותר ויותר במאבקים בין השמרנים והליברלים על הכל - מהלכה ותיאולוגיה, דרך התרת עגונות ועד היחס לישראל. על רקע התמוטטות התנועה הקונסרבטיבית, המאבקים הללו החזירו את האורתודוקסיה למרכז המגרש, אבל האם היא תישאר זרם אחד? פרק המשך בסדרת כתבות
יאיר אטינגר ניו יורק
22.08.2015 11:25 Collapse )